LLOC DE TREBALL OFERIT:  Docent al Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i al Grau Mitja en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Matèries a impartir:

·           Xarxes locals.

·           Serveis en Xarxa.

·           Accés a dades i tecnologia de la informació.

·           Muntatge i Manteniment Equips. (FP Bàsica)

·           Tecnologia de la informació i la comunicació (4t d'ESO)

REQUERIMENTS GENERALS

·      Titulació de referència:

o   Enginyeria/Grau en Informàtica (preferentment)

o   Enginyeria tècnic en Informàtica de Gestió.

o   Enginyeria tècnic en Informàtica de Sistemes.

o   Enginyeria tècnic en telecomunicacions. Especialitat en telemàtica.

o   Enginyeria en telecomunicacions.

·         C.A.P. / Màster de Professorat en Educació Secundària

·         Capacitació valencià.

ES VALORARÀ

·         Coneixements CISCO, hardware, software, bases de dades relacionals i no relacionals, programació Java i llenguatge de marques i hibernate.

·         Anglès B2.

·         Disponibilitat / flexibilitat horària.

·         Experiència docent (docència vocacional) i professional.

·         Competències: Treball en equip/gestió d’equips, innovació i creativitat, comunicació efectiva, compromís i responsabilitat ètica.

INFORMACIÓ

·         Incorporació: Setembre 2022

·         Dedicació: completa / en funció de la disponibilitat i perfil de la candidatura.

Si coneixes a alguna persona amb aquest perfil i que estiga interessada pot fer-nos arribar directament el seu currículum fent referència a l'oferta específica a seleccio@florida-uni.es  fins la data del 14/09/2022.

anterior siguiente