LLOC DE TREBALL OFERIT:Docent en el Grau Universitari en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Experiències Interactives.

FUNCIONS PRINCIPALS

Impartir classes dins les següents àrees de coneixements:

·         Psicologia del Joc: 1r curs. 4h/setmanals (1r semestre)

ü  Introducció a la psicologia. Teories de la psicologia aplicades en l'àmbit dels videojocs i les experiències interactives. Perfils de jugadors. Elements psicològics de l'experiència d'usuari en videojocs i experiències interactives. Semiòtica i comunicació. Joc i ètica.

·         Jocs Seriosos: 2on curs. 4h/setmanals (2n semestre)

ü  Àmbits d'aplicació dels jocs seriosos. Disseny de jocs seriosos. Desplegament i avaluació de jocs seriosos.

·         Llum i Color: 3r curs. 4h/setmanals (1er semestre)

ü  Aplicar tècniques d'il·luminació avançades a escenes dins d'un motor de videojocs. Desplegar coordenades de mapatge d'objectes 3D. Planificar, dissenyar i pintar textures per a ser aplicades sobre objectes 3D.

·         Taller de Personatges: 4t curs. 4h/setmanals (2n semestre)

ü  Conceptualització de personatges per a videojocs. Disseny i desenvolupament de personatges 2D i personatges 3D.

·         Grafisme 2D: 2n curs. 4h/setmanals (1r semestre)

ü  Il·lustració digital. Matte painting. Personatges i sprites. Pixelart. Texturització.

REQUERIMENTS GENERALS

·         Llicenciatura/Grau, Enginyeria, arquitectura (en l’àmbit de coneixement)

·         Doctor/a acreditat/da (o en procés)

·         Anglès B2

·         Experiència docent (docència vocacional) i professional.

ES VALORARÀ

·         Experiència professional en matèries a impartir.

·         Competències: Treball en equip/gestió d’equips, innovació i creativitat, comunicació efectiva, compromís i la responsabilitat ètica.

·          Disponibilitat / flexibilitat horària.

INFORMACIÓ

·         Inici: Setembre/Octubre 2022 (1r semestre). Gener 2023 (2n semestre)

·         Dedicació: parcial.

anterior siguiente